ราคาห้องพักและเงื่อนไขในการจองห้องพักต่างๆ

ราคาห้องพักมาตรฐาน: ไม่รวมค่าบริการ และภาษี
ชนิดของห้องพัก ห้องพักเท่านั้น ห้องพักเท่านั้น ราคาพิเศษ ห้องพักเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงิน
ซูพีเรีย สตูดิโอ 2,000++ 1,190++ 1,011++
แกรนด์สตูดิโอ 2,700++ 1,955++ 1,661++
โอเรียนทัล ดีลักซ์ 3,200++ 2,040++ 1,734++
ห้องสูทสำหรับครอบครัว 4,200++ 2,640++ 2,239++
ระเบียบ และเงื่อนไขในการจองห้องพักต่างๆ
  • ราคาข้างต้นอ้างอิงเงินบาทไทย, ไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • อาหารเช้าราคา 220 บาทต่อคน
  • รับประกันการจอง ด้วยบัตรเครดิต หรือจ่ายเงินเต็มจำนวน
  • การจองห้องพักสามารถดำเนินการผ่านระบบการจองออนไลน์ หรือทางอีเมล์ info@buplace.com การยืนยันการจองจะส่งให้ภายหลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าควรพิมพ์ใบยืนยันการจอง แสดงแก่ทางโรงแรมเมื่อเช็คอิน
  • หมายเลขการจองจะได้รับเมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต กรุณาใช้ระบบการจองออนไลน์ของเรา เพราะท่านจะได้รับการยืนยันจากระบบในทันที
  • รถรับ-ส่ง สนามบิน ราคา 1,200 บาทต่อเที่ยว, รถตู้ให้บริการได้สูงสุด 6 ท่าน, และ 2 ท่าน สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งการจองรถรับ-ส่ง ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเข้าพัก 72 ชม.
ระเบียบ และนโยบายการยกเลิกการจอง
  • หลังจากมีการยืนยันการจองแล้ว, หากมีการยกเลิกใดๆ ในการเข้าพักน้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่กำหนดเข้าพัก จะถูกปรับเท่ากับจำนวนค่าห้อง 1 คืน
การไม่เข้าพัก

ไม่มีการคืนเงินมัดจำ และเงินจ่ายล่วงหน้า หากไม่มีการเข้าพัก

การคืนเงิน

การคืนเงินจะเกิดขึ้น หลังจากมีรายการหักค่าปรับแล้ว (ถ้ามี), และจะดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3-4 อาทิตย์, หากมีค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคืนเงิน ท่านต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบของในส่วนนี้

ไม่สามารถคืนเงิน: การจองที่อยู่ในเงื่อนไข “ไม่สามารถคืนเงิน” ไม่สามารถยกเลิกการจองห้องพักและไม่คืนเงินทุกกรณี

การเลื่อนการเข้าพัก

การเลื่อนการเข้าพักท่านต้องแจ้งผ่านอีเมล์ info@buplace.com ภายใน 3 วันทำการ ก่อนวันเข้าพัก อย่างไรก็ตาม การเลื่อนวันในการเข้าพัก ไม่สามารถยกเลิกได้

ค่าประกันห้องพัก

ค่าประกันห้องพักต้องชำระตอนเช็คอิน ได้ทั้งเงินสด และเงินสกุลอื่นจำนวนเท่ากับค่าห้อง 1 คืน

นโยบายสำหรับเด็ก

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่พักกับผู้ปกครอง ซึ่งพักได้สูงสุด 1 คนต่อห้อง โดยไม่มีการเสริมเตียง

เวลาเช็ค-อิน และเช็ค-เอาท์:

เช็ค-อิน 14:00 น. - เช็ค-เอาท์ 12:00 น.(เที่ยงวัน)